Achtergrond - Verkiezingscampagne 2017

DRIE WOLVEN EN ZES GEITEN hebben een discussie over wat ze zullen eten. Een dappere geit houdt een vlammend betoog en komt met een voorstel: “Laten we er over stemmen!’’ De andere geiten vrezen voor hun leven, maar verrassend genoeg, stemmen de wolven toe. Maar, wanneer iedereen zich voorbereid op het stemmen, nemen de wolven drie van de geiten apart.

“Stem met ons mee zodat we de andere drie geiten op kunnen eten’’ dreigen ze. “Anders, stem of geen stem, eten we jullie op.’’

De andere drie geiten zijn geschokt door de uitkomst: een meerderheid, inclusief hun kameraden, heeft ervoor gestemd dat zij gedood en opgegeten zullen gaan worden. Uit angst en woede protesteren ze, maar de geit die het voorstel om te stemmen als eerste deed stelt ze gerust: “Wees blij dat je in een democratie leeft; waar iedereen iets te zeggen heeft!"

 

De Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) heeft samen met de Vrije Bond een postercampagne opgezet om ons als anarchisten te mengen in het publieke debat rond de verkiezingen. Hier onder is een korte toelichting te vinden bij de posters van campagne met verdere leestips ter verdieping van onze ideeën rondom het thema's als democratie, politiek, economie en gemeenschap.

Richt je woede waar die hoort

De sociale afbraak in de samenleving heeft de afgelopen jaren z’n tol geëist: De bezuinigingen in de zorg hebben het eigen risico bij de zorgverzekering sterk doen stijgen; de invoering van het leenstelsel zadelt jongeren op met torenhoge schulden; sociale huisvesting wordt weinig geïnvesteerd of zelfs gedesinvesteerd en mensen worden door het lage aanbod verleid (of gedwongen) te kopen; publieke voorzieningen als buurthuizen en bibliotheken staan onder druk en de post en spoorwegen werden geprivatiseerd – de zorg is de volgende die aan de beurt is; ouderen moeten langer werken, dit terwijl jongeren moeilijk aan werk komen; ontslagregelingen worden versoepeld en flex- en nul-urencontracten voeren de boventoon. Deze maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er voor dat mensen meer en meer gedreven worden om voor hun eigen hachje te gaan.

Ondertussen zijn er door de oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten de gelopen jaren grote vluchtelingenstromen op gang gekomen. Deze mensen, op de vlucht voor oorlog en geweld – waarbij het westen een belangrijk aandeel heeft in de ontstaansgeschiedenis ervan - worden nu door partijen als de PVV en in steeds sterkere mate ook door de VVD en PVDA aangewend om de maatschappelijke onvrede over de andere genoemde zaken af te leiden.

Massamigratie en de multiculturele samenleving brengen uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen vragen inspanningen en moeten we daarom serieus nemen. Er valt door een positieve benadering van dit vraagstuk echter veel meer te behalen dan met een negatieve. Natuurlijk, er zijn grenzen aan wat acceptabel is bij misdragingen van mensen, maar dit geldt universeel voor iedereen. Door stigmatisering, racisme en uitsluiting worden problemen niet opgelost en misschien zelfs wel versterkt.

Als we de sociale onrust van het moment analyseren, zoeken we daarbij naar de wortel van het probleem. Deze ligt in de sociale afbraak en economisering van ons bestaan. Hiervoor moeten we de politieke partijen die al 20 jaar lang een aandeel hierin hebben verantwoordelijk houden. Het is tijd dat we zowel ‘linkse’ partijen als de PVDA, als rechtse en conservatieve partijen als CDA, VVD en PVV verantwoordelijk houden voor hun politieke keuzes. Maar ook de rijke elite, bedrijven en het bankwezen hebben hierin een aandeel. Terwijl wij als gewone mensen inleveren komen er nog steeds miljonairs bij, en hun vergaarde rijkdommen komen direct uit onze zakken.

#Vrij, #Solidair, #Klasse!

De parlementaire politiek biedt ons een kader waarmee het uiteindelijk onmogelijk is om uit deze cyclus te breken. We worden gedwongen een logica van steeds verder gaande individualisering en vereländung te accepteren als of het een natuurwet is – terwijl dit het resultaat is van bewust sociaaleconomisch beleid. Als we ons hiertegen willen verzetten, zullen we onze gemeenschappelijke belangen moeten terugvinden. Daarbij zullen we ons moeten bevrijden van de verdeling die ons dagelijks wordt door politici en de sensatiepers wordt voorgeschoteld en zelf onze richting bepalen.

Ook al wordt er een beeld gepresenteerd alsof we allemaal losse bevolkingsgroepen zijn met andere belangen, is het tegendeel waar - we zijn niet enkel een scholier, student, werker, werkloze of bejaarde. Als scholier of student (MBO, HBO, Universitair) ben je de werkende van de toekomst (en heb je misschien wel een bijbaan); je bent een kind van je ouders, kleinkind van je grootouders; als werkende heb je misschien kinderen, leidt je misschien wel jongeren op, of bouw je mee aan de huizen waar zij straks in zullen wonen; als oudere is jouw kleinkind misschien wel student voor een functie in de thuiszorg, en daarmee jouw potentiele zorgende. We hebben allemaal relaties mét en afhankelijkheden ván elkaar, en samen zijn wij klasse!

De toekomst maken we samen

Als werkende klasse zijn wij het die de wereld doen draaien, leveren wij de voorzieningen die de basis vormen van ons dagelijks leven. En door onderlinge solidariteit en het instaan voor elkaar kunnen we welzijn voor allen realiseren.

Als anarchisten zijn wij van mening dat zorg om zorg moet draaien, niet om winst. Dat we mensen moeten opleiden om de taken die in de samenleving moeten gebeuren, uit te kunnen voeren, maar ook omdat het een uitdaging en verrijking is voor ons leven. We staan voor collectiviteit waarbinnen het individu de ruimte krijgt zich volledig te ontwikkelen.

Om deze veranderingen waar te maken, hebben we nieuw politiek élan nodig. We krijgen dat als individuen niet voor elkaar. Hiervoor zullen we de handen ineen moeten slaan. Politieke verandering zal uiteindelijk namelijk altijd tot uitvoering worden gebracht door de ´gewone´ mensen. De politici in Den Haag kunnen samen met de bazen roepen wat ze willen, als wij niet doen wat zij zeggen, gebeurt er niets.

Andersom kan dit ook. Als wij verandering willen, en zij op iets geheel anders aansturen, kunnen wij die verandering gezamenlijk ook zonder hen realiseren.

Er zijn in Nederland in verschillende steden anarchistische groepen en organisaties te vinden. O.a. in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Nijmegen. Is er geen structuur in jou omgeving en je wilt graag iets beginnen? Dan helpen wij je graag. Neem dan contact op met de Vrije Bond of de AGN.

Leestips

Hieronder hebben we een selectie met aantal leestips over het thema verkiezingen en aanzetten tot een andere benadering van de politiek en ons dagelijks leven.

Brochure:

Niet van de partij - Voorbij politiek, voorbij democratie

Een nieuwe brochure van de AGN. Niet van de partij is een vertaling van 'The Party's Over' van het CrimethInc.  over parlementaire politiek en democratie: waarom stemmen en de parlementaire geen uitweg bieden voor onze alledaagse problematiek.

Klik hier om Niet van de partij te downloaden als PDF:
Drubkbare versie, Digitale versie

Werk, Gemeenschap, Politiek, Oorlog

“Werk, Gemeenschap, Politiek, Oorlog" is een comic met een introductie op de moderne samenleving zoals we die kennen waarbij het zowel de onderdrukkende als subversieve tendensen van vandaag in kaart brengt om uiteindelijk de samenleving geheel te herstructureren.

Klik hier om Werk, gemeenschap, politiek, oorlog te downloaden als PDF: Digitale versie

Kapitalisme, klasse en klassenstrijd voor dummies

Het economische systeem dat de wereld momenteel domineert wordt kapitalisme genoemd - een systeem gebaseerd op de uitbreiding van kapitaal (goederen en geld, die meer goederen en nog meer geld maken). Essentieel hierbij is de verdeling van de samenleving in twee klassen - de kapitalistische en de werkende klasse. Dit pamflet is een korte, eenvoudig te begrijpen introductie op kapitalisme, klasse en klassenstrijd.

Klik hier om Kapitalisme, klasse en klassenstrijd voor (ex)Dummies te downloaden als PDF: Digitale versie

Losse teksten en artikelen:

Klassieke teksten: