Verklaring AGN ivm berichtgeving en protesten vrijdag 21 januari

How do they expect the students not to be anarchists? What else can the young be? When you are on the bottom, you must organize from the bottom up!”

Ursula le Guin, The Dispossessed

Vrijdagmiddag 21 januari gingen studenten massaal de straat op om te protesteren tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over de protesten van die dag voelen wij, de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN), ons genoodzaakt hierop een reactie te publiceren.

De dag begon met een strijdbare demonstratie vanaf de Haagse Hogeschool. Hier verzamelden circa 600 demonstranten om vervolgens op te trekken naar het Malieveld om zich daar te voegen bij de door de LSVB georganiseerde manifestatie. Hierbij was een enorme politiemacht aanwezig die zich gedurende de demonstratie regelmatig dreigend opstelde tegenover de demonstranten. Vanuit de demonstratie is hier echter goed op gereageerd, zo zijn bijvoorbeeld politiepaarden die probeerden de demonstratie in tweeën te splitsen onder druk van de demonstranten uit de demonstratie gehouden. Hiermee is voorkomen dat er een grimmige en gevaarlijke situatie ontstond.

Aangekomen op het Malieveld troffen de demonstranten een feestelijke sfeer op een zompig modderveld. Hier werden zij getrakteerd op een toneelstuk van politici, baantjesjagers afgewisseld door DJ Jordy. Als klap op de vuurpijl konden demonstranten genieten van een vurige protest-toespraak van ‘onze’ staatssecretaris om te mogen horen hoe ze deze bezuinigingen recht praten door te stellen dat bezuinigingen bedoeld zijn voor de “verbetering” van het onderwijs.

Tijdens deze toespraak ontstond er een gespannen sfeer en begon de politie achterin de manifestatie de druk op te voeren. Veel demonstranten hadden genoeg van de rol van machteloze toeschouwer en besloten het heft in eigen hand te nemen en richting het centrum en het ministerie van onderwijs te trekken. Ongeveer 1000 mensen hebben uiteindelijk het Plein weten te bereiken en ook bij het ministerie van onderwijs stonden er honderden boze demonstranten. Hier reageerde de politie heftig op en ontstonden er opstootjes op verschillende plaatsen in de stad.

Jullie waren een fantastisch publiek!”

LSVB

De dag voor de demonstratie werden er wilde berichten in de media verspreid dat “radicalen” van plan zouden zijn om zich te mengen onder de demonstranten “om het protest te verstoren”. Hiermee werd van te voren een sfeer van angst gecreëerd en daarmee legitimiteit voor repressief politiebeleid. Echter is de informatie, waarbij enkele anarchistische en antifascistische groepen werden aangewezen als potentiële onruststokers, totaal ondoorzichtig en lijkt op niets gestaafd te zijn. Er wordt zo geïnsinueerd alsof anarchisten en ‘radicalen’ misbruik willen maken van het protest en daarvan ook geen legitiem onderdeel kunnen zijn.

Ten eerste willen wij hierover zeggen dat binnen onze groep zich ook studenten bevinden. Daarnaast is onderwijs in het belang is van iedereen. En daarmee heeft ook iedereen het recht betrokken te zijn bij de strijd voor goed onderwijs. Studenten, scholieren, ouders, jongeren, etc.

Ten tweede wordt hiermee gesteld dat ‘radicalen’ een entiteit buiten de “normale” studenten zijn en zich tegen het protest keren. Wij zijn echter onderdeel van de maatschappij en het protest en geen externe boosdoeners die enkel uit zijn op onrust. Er wordt gedaan alsof wij niet ook tegen deze bezuinigingen kunnen zijn. We maken ons zorgen over de toekomst van het onderwijs. Dit in tegenstelling tot de politici die enkel op het podium kwamen om stemmen te winnen voor hun verkiezingscampagne die over 2 maanden van start gaat.

Wij vragen ons sterk af waarom demonstranten naar politici moeten luisteren. Politici die zelf de logica van bezuinigingen in stand houden waartegen in verzet wordt gekomen. Het zou andersom moeten zijn, zij zouden naar ons demonstranten moeten luisteren!

Studenten, ongeacht politieke kleur, zijn boos en dit is niet iets dat enkel voor radicalen weggelegd. Hiermee wordt aan de woede van ons als studenten en sympathisanten compleet tekort gedaan. De LSVB heeft hierin ook een belangrijke rol gespeeld.

Met het distanciëringsgedrag van de LSVB wordt de woede van de studenten, scholieren en ouders compleet in de wind geslagen. Dit terwijl wij worden onderworpen aan bezuinigingen die een grote financiële impact zullen hebben op diegenen die het het minst kunnen missen. Daarmee wordt de impact van het protest totaal lamgeslagen en verliest al haar potentie om het beleid van de regering aan te kunnen vallen. De LSVB is verworden tot een organisatie die zichzelf in stand heeft te houden en niet meer de doelen dient waarvoor zij ooit in het leven is geroepen. Het distanciëringsgedrag bevestigt dat zij enkel bezig is met het in stand houden van haar eigen machtspositie. De LSVB is geen organisatie waarmee we als belanghebbenden de confrontatie en het verzet tegen de huidige plannen van de regering kunnen voortzetten. Dit was al te duidelijk in de manier waarop zij intiem samenwerkten met de politie en de parlementaire politiek.

Het ging tijdens de manifestatie op het Malieveld zelfs zo ver dat de door de LSVB in het leven geroepen ‘ordedienst’ studenten fysiek heeft proberen te scheiden. Dit om een lijn te trekken tussen verondersteld ‘goede’ en ‘slechte’ demonstranten. Hiermee is bijgedragen aan een sfeer van controle. Op deze manier heeft de LSVB het moeilijk gemaakt voor studenten en sympathisanten om zichzelf te organiseren en draagt daarmee bij aan de verdeling.

Deze zondag heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie ook verklaard dat onder arrestanten van de dag ”enkele niet-studenten” zijn. Ook hier zien wij weer dat systematisch onderlinge solidariteit tot een onwerkelijke emotie wordt gemaakt en wordt getracht mensen te verdelen.

Het was goed dat er afgelopen vrijdag zo veel mensen op de been waren. Overal in het land beginnen groepen kritische studenten zich te organiseren en wij zijn hier ook actief bij betrokken. De lijnen zijn getrokken en de LSVB heeft duidelijk laten zien aan welke kant zij staan. Voor ons was de manifestatie geen eindpunt maar een begin. We hopen dat de gebeurtenissen van de afgelopen tijd een startschot zijn voor een nieuwe impuls aan het verzet tegen het “vrije”markt-liberalisme en het bouwen aan een gezonde beweging voor een andere toekomst.

,Anarchistische Groep Nijmegen (AGN)
www.anarchistischegroepnijmegen.nl

 

Categorie: