Oproep tot solidariteit - bloedbad en revolutie in Libië

Bron: Anarkismo.net, 28 Feb 2011, Vertaling door Tommy Ryan

Protesten in Libie ---- Een anarchistische roep tot solidariteit ---- Het nieuws dat uit Libie komt is heel schokkend. Qaddafi's regime veroorzaakt een verschrikkelijk bloedbad tegen de massa's in opstand, de huurmoordenaars (het equivalent van de baltajia van Mubarak's regime) die door Qaddafi's regime zijn gerekruteerd openen, naast het reguliere leger en veiligheidskrachten, het vuur of ongewapende Libische mensen of, in sommige gevallen, gewapend met slechts zeer lichte vuurwapens. De repressieve krachten van het regime gebruiken niet alleen vuurwapens, maar ook artillerie, tanks, jachtvliegtuigen en helikopters van schepen. In een militaire zin kan dit geen oorlog zijn. In feite is het slechts een verschrikkelijk bloedbad dat door Qaddafi's regime wordt aangericht, onder toezicht van de imperialistische machten in Europa en de VS maar, zoals altijd, zijn deze machten slechts geinteresseerd in olie en geld, slechts inwinst, niet in mensenrechten of zelfs mensenlevens.

Europese regeringen voeren nu samen met de VS een zeer schandelijke stilte uit, die meer vocaal is dan enige mogelijke verklaring. In de kern steunen ze de moordenaars, de dictatuur, tegen de opstandige massa's, zoals ze deden in Tunesie en Egypte, om slechts van kant te wisselen als de triomf van de revolutie onvermijdelijk wordt. En dit is geen geheim. Het gaat allemaal om olie en geld, die in handen moeten worden gehouden van dictators, niet van de volkeren. En zoals eerder gebeurde in Bahrein, Tunesie en Egypte komen de meeste van de anti-oproer wapens en hun munitie die door de krachten van de regimes worden gebruikt om te moorden en het volk te onderdrukken van Europese of Amerikaanse bedrijven. Twee nachten geleden bedreigde de zoon
van de Libische dictator de massa's en gisteren voerden zijn moordenaars zijn dreigement uit. Libie onder de heerschappij van het Qaddafi regime is een perfect voorbeeld van een totalitair regime, zoals het regime dat in George Orwell's boek "1984" de maatschappij onderdrukte. Nu voert "big
brother" een echte oorlog uit tegen zijn eigen volk, of om nauwkeuriger te zijn, voert een bloedige slachting uit tegen Libiers in opstand. En opnieuw proberen ze fundamentalisten als een zondebok te gebruiken. Het is niet een gevecht tussen fundamentalisten en het regime - het gevecht gaat tussen de massa's en de dictatuur.

Dit is slechts een schandalige manipulatie van de werkelijkheid, een schandelijke poging om niet alleen de repressie van het regime te rechtvaardigen, maar ook diens brutale misdaden, terwijl in feite niets, helemaal niets de misdaden van het Qaddafi regime, het gebruik van tanks en jachtvliegtuigen tegen ongewapende massa's, waaronder kinderen en hun moeders, kan rechtvaardigen.

Wij anarchisten en libertaire mensen willen de mogelijkheden dat enige repressieve macht - islamistisch of anderszins - er in zou kunnen slagen de revolutie over te nemen niet onderschatten, maar in dit opzicht geven we niet de voorkeur aan niet-religieuze repressieve machten boven religieuze repressieve machten. We kiezen voor de echte vrijheid van de massa's, voor een vrije, zelfbestuurde maatschappij die van onderop vrij en vrijwillig wordt georganiseerd. Ten aanzien van zulke mogelijkheden zien we als enige geschikte reactie directe actie van het volk, uitgevoerd door vrije massa's, niet door enig type van zulke brutale repressie die door zo'n barbaarse dictatuur wordt toegepast. Hier zijn wat nieuws en commentaren van de blog van een anarchistische Libische kameraad (alleen in het Arabisch). Het blog adres is: http://saoudsalem.maktoobblog.com

Honderden mensen vermoord in Libie - Qaddafi, de slager, verbergt zich in zijn fort

Ooggetuigen hebben bericht dat een echt bloedbad plaatsvindt in de stad Benghazi in het oosten van Libie, waar tientallen mensen werden vermoord en honderden gewond raakten. En dat de ziekenhuizen van de stad worden overspoeld met gewonde mensen. Een advocaat en activist vertelden Al Jazeera dat het aantal mensen dat is vermoord door veiligheidskrachten in Benghazi zou kunnen oplopen tot 200 en het aantal gewonden tot 800 tot 900 (geschreven op 20 februari).

Qaddafi bombardeerde de Libiers . en de Libiers rukken op in de richting van Tripoli

Benghazi, de tweede grootste Libische stad na de hoofdstad Tripoli, waar de eerste vonk van de februari opstand ontstond, lijdt onder een genocide (geschreven op 20 februari). De heersende familie (dat wil zeggen de familie Qaddafi) in Libie heeft diens geduld verloren en noemde demonstranten schurken. Het lijkt er op dat de overmacht aan geweld door het regime en diens bloedbaden tegen de demonstranten is teruggeslagen op het regime zelf, zo sterk dat zelfs veel leden van diens leger en politie hebben geweigerd te schieten op demonstranten en zich er in plaats daarvan bij hebben aangesloten - waardoor Qaddafi's regime wordt gedwongen diens toevlucht te nemen tot huurmoordenaars uit arme Afrikaanse landen (geschreven op 21 februari).

 

Mazen Kamalmaz
Syrisch anarchist


Origneel: Anarkismo.net: Urgent: Call for solidarity - massacre and revolution in Libya by Mazen Kamalmaz

Categorie: