Infotour: Feminisme prt.1

BAK (Brabantse Anarchistische Kring) organiseert dit voorjaar een infotour door Noord Brabant rond het onderwerp 'feminisme'. Anders dan de vorige keren, hebben we vier sprekersters uitgenodigd om een lezing en discussie te houden over een bepaald onderdeel van het feminisme.

Rol van mannen in het feminisme

10 april om 20:00 in Omslag, Hoogstraat 301a Eindhoven
Jens van Tricht keert het verhaal om. In de strijd voor vrouwenemancipatie kan de man, of beter moet de man ook een rol spelen. In het publieke debat horen we vooral dat vrouwen aan de slag moeten: wees ambitieus, stop dat schuldgevoel weg, ga voltijds aan het (betaalde) werk, vernietig je persoonlijk ‘kapitaal’ niet. Zelden hoor je dat mannen een actieve rol te spelen hebben in het rechtvaardig maken van de verhoudingen tussen sekse. Jens van Tricht pleit al jaren voor ‘mannenemancipatie’.

 

E. Goldman and H. Arendt between anarchism and radical democracy

17 april in Breda (locatie wordt nog bekend gemaakt)
Anya Topolski doet onderzoek aan de universiteit van Leuven naar een breed scala van maatschappelijke onderwerpen, waaronder feminisme en sociale bewegingen. Ze zal ons meenemen naar Emma Goldberg en Hanna Arendt, tussen anarchie en radicale democratie. (deze avond zal in engels zijn, indien nodig is er fluistervertaling)

 

How to respond an a sexual assault

8 mei 21:00 in knoflook, Havendijk 1-3 Den Bosch
Sociale bewegingen en de anarchistische beweging in het bijzonder staan niet buiten de werkelijkheid. De verhoudingen die tussen sekse bestaan in de samenleving komen ook voor in bewegingen die zich inzetten voor rechtvaardige sekseverhoudingen. Soli Groep uit Nijmegen heeft zich verdiept in deze problematiek en zal ons een aantal middelen en vaardigheden bijbrengen hoe we ons kunnen verzetten tegen seksisme en paternalisme in emancipatorische bewegingen of groepen.

 

Ken je mensen die hierin geïnteresseerd zijn, stuur ze deze informatie door. Wil je flyers of een poster om mee promotie te maken voor deze info-tour, laat het dan even weten.

Voor meer info en laatste updates, zie: http://brabantseak.noblogs.org/

 

Categorie: