inBeweging - #3

Voor februari en maart hebben we een nieuwe nummer van de inBeweging. Met dit nummer willen we een, inspirerend jaar inluiden door een overzicht te bieden van dingen die er binnen en buiten Nijmegen worden georganiseerd door de links-radicale beweging. Daarom hebben we in dit nummer een stuk over alternatieve economie, een artikel over de situatie in Griekenland, een artikel over wat wij daarvoor in Nijmegen doen ter solidariteit en nog veel meer. Tot slot is er natuurlijk de agenda, waarin je alle noemenswaardige activiteiten van Nijmegen zult vinden.

Net als altijd organiseert het ABC iedere vierde woensdag van de maand een solidariteitsavond voor gevangenen, en de AGN organiseert vanaf nu elke tweede woensdag van de maand een info- of discussieavond. Wederom zijn er feestjes in collectief eetcafé de Plak, en kun je eten tegen grenzen bij Mulawan. Ook komt Heel Nijmegen Plat eraan, een feest van een aantal collectief gedraaide plekken als de Grote Broek, de Bijstand en De Plak en dit jaar ook ABC, Etalage Derde Wal en de AGN.

Voor ons is deze nieuwsbrief een onderdeel van een bredere strijd tegen de toenemende repressie, verrechtsing en maatschappelijke vertrutting. Door de onderlinge verbanden tussen verschillende plekken en initiatieven zichtbaar te maken en te bevorderen willen we de sociaal-politieke samenhang versterken. Ook willen we met deze nieuwsbrief mensen op de hoogte brengen van dingen die er in de wereld spelen en verslag doen van acties. We proberen vorm te geven aan die strijd door als AGN deel te nemen aan acties en demonstraties, info- en discussieavonden te organiseren en radicale teksten en literatuur te verspreiden.

Het komende jaar zullen er weer volop radicale, sociale, politieke en gezellige initiatieven georganiseerd worden waarmee we elkaar inspireren om in beweging te komen en te blijven. Op deze manier kunnen we ons samen verweren tegen sociale afbraak en het oprukkende kapitalisme, dat zich in elke ader van onze samenleving probeert te nestelen. En we gaan (verder) bouwen aan een werkelijk vrije, gelijkwaardige en sociale wereld zonder uitbuiting, bazen en politici!

Opgeven voor de digitale nieuwsbrief, bijdragen of meehelpen verspreiden? Mail ons!

 

Tags: