Doneer! Actieve solidariteit voor Kobane!

Betreft geldinzameling voor de Devrimci Anarşist Faaliyet, DAF (vert. Revolutionair Anarchistisch Front) in Turkije i.v.m. actieve solidariteit rond Kobane in Syrië.

De solidariteitskas van de Vrije Bond heeft vandaag €500,- (09-10-2014) overgemaakt naar de anarchistische organisatie DAF Door de loop der jaren zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen Nederlandse anarchisten (onder andere Vrije Bond leden) en mensen van de DAF De ervaring om met hen te spreken en te leren kennen, hebben altijd bijgedragen aan de overtuiging dat de kameraden van de DAF zeer betrouwbaar zijn en zeer toegewijd aan de anarchistische zaak zijn.

Het duurde dan ook niet lang dat onze kameraden van de DAF zich zouden mengen in het conflict rond de stad Kobane op de Turkse Syrische grens, die op dit moment al weken wordt belegerd door milities van de IS (Islamitische Staat). Het geval wil dat anarchisten, revolutionaire linksen, koerden en andere groepen en individuen een autonome grenswacht hebben gevormd om mogelijke IS-strijders te stoppen om vanuit Turkije naar Syrië te gaan. Ze proberen ook goederen voor de IS en de oliehandel vanuit Syrië naar Turkije tegen te houden. De IS heeft grote olievoorraden en raffinaderijen in handen en financiert zo de oorlog.

Het tweede doel is om als waarnemer de Turkse politie, leger en douane te observeren en daarover te rapporteren wanneer die weer IS-strijders toelaat vanuit Turkije Syrië in. Dit is al meerdere malen aantoonbaar gebeurd. De politie en leger zitten niet te wachten op pottenkijkers en er zijn dagelijks rellen en botsingen met waarnemers, Koerdische bewoners van de regio en andere solidaire groepen. Het lukt soms om grensovergangen te doorbreken of te bestormen, zodat vluchtelingen vanuit Syrië Turkije in kunnen en Koerdische strijders vanuit Turkije zich kunnen aansluiten bij de vechtende Koerdische milities, als gemengde Koerdische milities, de YPG (People's Protection Unit, de militaire tak van de PYD Democratische Unie Partij) en diens en diens zusterorganisatie de PKK (Koerdische Arbeiders Partij) en milities die alleen bestaan uit vrouwen, ook verbonden aan de PKK.

De DAF heeft geld nodig om ter plekke direct hulp en ondersteuning te verrichten. Denk aan voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen, maar ook communicatieapparatuur, scanners (om radioverkeer van leger en politie te beluisteren), portofoons, telefoonkaarten, foto- en videoapparatuur. Daarnaast moet vervoer vanuit Turkije naar de grens gefinancierd worden, zodat een steeds nieuwe aanwas van mensen aan de grens druk kan uitoefenen op politie en leger.

Wij als anarchisten voelen ons diep verbonden met de kameraden in Turkije en de Koerdische regio's en we willen een daad stellen tegen deze wereld van apathie en onverschilligheid. Daarom roepen wij een ieder op om geld te doneren voor de DAF of om initiatieven te nemen om geld voor hen in te zamelen. Wij stellen de rekening van de Vrije Bond open voor een ieder die solidair is. Zodra er een aanzienlijk bedrag is maken wij dat direct over aan de DAF, bedragen die later binnen komen zullen later op plek van bestemming komen. De eerste €500,- is al gearriveerd in Turkije.

Geld kan worden overgemaakt op:

IBAN: NL80INGB0005495473
BIC/Swift: INGBNL2A

T.n.v. Vrije Bond te Amsterdam
o.v.v. : DAF

Afgelopen week is meermaals contact geweest met de DAF en hieronder volgt een reactie van hen vanuit het grensdorp Boydê:

Onze kameraden in Boydê Village doen verslag:

"Het is de 24ste dag van de aanvallen van de IS (eerder bekend als ISIS) op Kobanê. Terwijl YPG (people's protection unit) in alle dorpen aan de grens als menselijk schild de wacht houdt tegen aanvallen, staat iedereen in de regio waar wij wonen op om Kobanê te verdedigen.

We zijn al drie weken op wacht als menselijk schild in Boyde Village, in het westen van Kobanê. In de afgelopen twee dagen zijn de geluiden van explosies in de buitenwijken en het centrum van Kobanê intenser geworden. Tijdens deze periode van intense gevechten, verhogen militaire krachten hun aanvallen op de menselijke schildwachten in grensdorpen. Turkse soldaten hebben degenen die de grens naderden van beiden kanten aangevallen met traangas. Zo nu en dan wordt er door soldaten scherp geschoten en raken er mensen gewond.

Deze aanvallen op grensdorpen betekenen vooral dat de krachten van de IS over de grens worden gelaten. De steun van de republiek van Turkije is even duidelijk hier als daar.
Natuurlijk is dat niet het enige wat duidelijk is. We hebben geleerd dat een van de IS-leiders wie de aanval op Kobanê leidde, is vermoord door YPJ/YPG-strijders. Ondertussen zijn de gevechten vandaag nog even intens als voorheen en gaan deze de hele dag door. De geluiden van gevechten zijn dan ook bijna geen enkel moment gestopt vandaag. We weten nu echter dat de geluiden van de explosies door de YPJ/YPG-strijders worden gemaakt. Er is verslag uitgebracht dat de strijders van de YPJ/YPG de straten van het centrum van Kobanê tactisch hebben geleegd. Daarna hebben ze de IS in een hinderlaag laten lopen en hebben ze de Yezdi’s met succesvolle tactieken in veiligheid gebracht. 

Iedereen is opgewonden door wat er bij dorpsbijeenkomsten wordt verteld. Een van de verhalen gaat over de angst van de IS voor vrouwelijke guerrilla’s. De IS vertegenwoordigt de staat, de terreur, de slachting en natuurlijk ook de patriarchie. Volgens hun overtuigingen worden ze geen zogenaamde martelaar als ze vermoord worden door een vrouw. Daarom zijn ze bang voor YPJ-strijders, want wanneer ze hen tegenkomen, tonen de vrouwen geen medelijden. Dit is de vrijheid tegen de patriarchie die wordt gecreëerd door de YPJ-strijd. 

De opstand die de afgelopen twee dagen in heel Koerdistan en in alle steden van Anatolië is uitgebroken, laat ons de onoverwinnelijkheid van het georganiseerde volk voelen. Deze opstanden vergroten het vertrouwen in de revolutie overal in Kobanê, in de dorpen aan de grens van Kobanê en overal in Rovaja. Wanneer een zuster of broeder verloren gaat, voelen wij het verdriet, maar dat zal ook de woede en kracht vergrootten. Ons verdriet slaat om in woede, sterk en snel.

Ondanks alles is dit wat iedereen hier nodig heeft; voor de vrijheid en revolutie waar iedereen naar verlangt.

Lang leve het verzet van de mensen van Kobanê!
Lang leve het verzet van de mensen van Rovaja!
Lang leve onze Revolutionare Anarchistische Actie!
"

 

Categorie: