De Crisis Voorbij

In 2011 heeft de AGN in samenwerking met de Vrije Bond en Klasse! meegewerkt aan een krant over de sociale en economische crisis:

Naar aanleiding van Prinsjesdag brengen Klasse! en de Vrije Bond samen een gratis crisiskrant uit, met als titel 'De Crisis Voorbij'. De krant zal vanaf maandag 19 september in heel het land verspreid worden. De krant telt – inclusief een uitneembare poster – 16 pagina’s en wordt in een oplage van 20.000 exemplaren gratis verspreid.

In de reguliere media is bijna geen ruimte voor een ander geluid over de crisis en de bezuinigingen. Ons wordt voorgehouden dat de crisis een gevolg is van gekke financiële constructies in plaats van dat het een essentieel onderdeel is van het kapitalisme.

Of er wel bezuinigd moet worden staat in de reguliere berichtgeving niet ter discussie. De vraag lijkt alleen maar te gaan over hoeveel en op wie of wat er bezuinigd moet worden. Daarom hebben we besloten om een eigen krant te drukken, speciaal gewijd aan de crisis, de bezuinigingen, aan het feit dat we dit niet hoeven te slikken en aan mogelijke alternatieven. In de krant staat zowel achtergrondinformatie over het wezen van het kapitalistische systeem en de bezuinigingen, als gedetailleerde kritiek, voorstellen voor alternatieven en mogelijke reacties, recensies en columns.

De krant is in meer dan dertig steden en dorpen verspreid met als aftrap de demonstratie van 19 september in Den Haag. Hierna is deze op woensdag 21 september 2011 op vele treinstations in het hele land uitgedeelt.

Categorie: