Crisis, maar niet voor iedereen

Door Arthur IJzerman

Sinds 2008 – en dat is toch al weer 6 jaar geleden – bevindt de Nederlandse economie zich in een crisis. Iedereen moet de buikriem aanhalen. Iedereen? Nee. Een klein groepje Nederlanders biedt stevig verzet tegen de crisis.

Dat verzetsgroepje groeit. In 2009 boden nog slechts 121.700 Nederlanders verzet tegen de crisis. In april 2014 was dit aantal gegroeid tot 173.000 Nederlanders. Een groei van meer dan 50.000 mensen in vijf jaar. Sinds begin 2009 is het aantal miljonairs  spectaculair gegroeid. Het is crisis, maar niet voor iedereen.

De grafieken maakt duidelijk waarom het aantal miljonairs blijft groeien, ook al leven we in een crisis. Elk jaar produceren we gezamenlijk meer waarde. De waarde die ieder mens gemiddeld voortbrengt noemen we (arbeids)productiviteit. Tot eind jaren zeventig werd die waarde verdeeld tussen de eigenaar van het bedrijf, de aandeelhouder, en de mensen die de waarde maakten, de werkers. Sinds eind jaren zeventig is het uurloon verhoudingsgewijs gelijk ongeveer gelijk gebleven, hoewel de productiviteit meer dan verdubbeld is. Onderstaande grafiek maakt de situatie in de VS duidelijk, maar ook in Nederland is dezelfde trend aanwezig.
De crisis biedt volop kansen voor miljonairs. Mede betaald door de waarde die jij elke dag creëert. Hoe lang laat jij je zo misbruiken?

Tabel 1 / Bron Centraal Bureau voor Statistiek

Tabel 2 / Bron: Huffingtonpost

Categorie: