[Arnhem] Stop de mensenrechtenschendingen in Turkije en Koerdistan

Op 14 juli om 18.30 uur organiseert het Vredescomité in Arnhem en het Mezopotamya Cultureel Centrum te Nijmegen een meeting over de schending van de mensenrechten in Turkije en Koerdistan. Deze meeting wordt gehouden op het plein van Musissacrum Arnhem.

In de komende maanden worden overal in Nederland demonstraties gehouden uit solidariteit met de bevolking in Turkije en Koerdistan.

"In juli 2015 laaide het conflict tussen Turkije en de Koerden na drie jaar wapenstilstand opnieuw op. Momenteel is in Koerdische gebieden (Zuidoost-Turkije) een burgeroorlog aan de gang waarover door de internationale pers nauwelijks kan worden bericht, omdat deze niet worden toegelaten tot deze afgesloten gebieden . Deze oorlog wordt onder het mom van aanpak terrorisme gevoerd, waarbij al honderden burgers zijn omgekomen.

Recent is de grondwijziging over de opheffing van de immuniteit parlementsleden aangenomen. Het is duidelijk dat het openlijk en specifiek gericht is tegen de Democratische Partij der Volkeren (HDP), waardoor de weg wordt vrijmaakt voor de vervolging van 55 van de 59 parlementsleden. Hiermee wordt de Koerdische politieke participatie onmogelijk gemaakt en de weg naar een Sociaal democratische oplossing geblokkeerd.

Turkse en Koerdische inwoners maken zich enorme zorgen over de uitholling en aantasting van de democratie.

De problemen die zich in Turkije en Koerdistan voordoen zullen invloed hebben op de onderlinge verhouding van de groepen in Nederland. Dit zal zo blijven zolang het in Turkije onrustig is.

Deze meeting wordt dan ook georganiseerd om ongeruste Turkse, Koerdische en Nederlandse inwoners van onze stad de gelegenheid te geven om hun stem te laten horen en solidariteit te betuigen met allen die te lijden hebben van de onderdrukking, door het huidige Turkse regiem.

 

Namens Het Vredescomité en Mezopotamya Cultureel Centrum.

(Samenwerkingsverband van Turkse en Koerdische sociaal democratische organisaties Arnhem en Nijmegen)
 

Categorie: