[Amsterdam] 2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars

2.Dh5 is terug! Na een jaar pauze, vindt in het weekend van 9 t/m 11 februari de 12e editie plaats in OT301 in Amsterdam. Met een programma vol workshops, discussies en praatjes over strategieën, campagnes en inhoudelijke verdieping. Altijd gericht op de toekomst en op het zoeken naar oplossingen om uit deze gure rechtse winter te geraken. Maar ook de plek om bij te praten met andere wereldversleutelaars en om nieuwe plannen te smeden.

(English below)

Op het moment van schrijven is het programma van het weekend nog volop in ontwikkeling. We zullen met workshops, lezingen en paneldiscussies aandacht bieden aan uiteenlopende onderwerpen, steeds gericht op de vraag waar we heen willen en hoe dat het beste aangepakt kan worden. Strategieën voor verandering dus, op vele vlakken: feminisme, queer, anti-racisme, anti-facisme, de-kolonialisme, anti-militarisme, internationale solidariteit, klimaat/ecologie, arbeidsstrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en alle kruising daar tussen. Maar ook workshops om praktische handvaten te bieden en een cultureel programma in de avonden. In de tweede helft van december maken we het programma bekend. Houd hiervoor onze website en Facebook-pagina in de gaten.

De laatste editie van 2.Dh5 vond begin 2016 in Maastricht plaats. Afgelopen jaar hebben we ons geheroriënteerd op basis van de vraag wat er voor nodig is om met 2.Dh5 een betere bijdrage te kunnen leveren aan de beweging. De input die we daarvoor kregen leverde een aantal punten op die we proberen te verwerken in de organisatie van de komende editie, waaronder: meer representatie en aansluiting ontwikkelen met mensen van kleur en hun strijd, een betere structurering van het programma, meer inzetten op verdiepende discussies en beter letten op toegankelijkheid.

Meld het ons als je een idee hebt voor een workshop, of als je wensen of vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, dan gaan wij kijken hoe we hier samen zo goed mogelijk aan tegemoet kunnen komen. Bij voldoende belangstelling zorgen we dat er dit jaar weer een apart kinderprogramma is. Dit kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen, dus meld je hier aan: kinderprogramma@2dh5.nl. Verder zijn er in Amsterdam op loopafstand van OT301 slaapplekken geregeld. Meld je hier voor aan op slaapplek@2dh5.nl

https://www.2dh5.nl/

:: English ::

2.Dh5 returns to Amsterdam in 2018

2.Dh5 is back! After a year’s pause, the 12th edition will take place in the weekend of February 9 to 11 in OT301 in Amsterdam, with a programme full of workshops, discussion and talks about strategies, campaigns and in-depth analysis. Focusing on the future, and searching for escape routes from this biting right-wing winter. But also a space to catch up with fellow world-changers and cook up some new plans together.

At the time of writing, the programme for the weekend is still under development. This year, we’re focusing on struggles around feminism, queer, anti-racism, anti-fascism, decolonialism, anti-militarism, international solidarity, climate/ecology, labour, migration/no-border, internet freedom/privacy, right to the city/gentrification and all their intersections. The programme will also focus on the practicalities and problems that surround organising and activism, and there will be a cultural programme and a awesome party in the evenings. We will be announcing the first part of the programme halfway through December. Keep an eye on our website and our Facebook page.

The last edition of 2.Dh5 took place early 2016 in Maastricht. Over the past year, we have been reorienting ourselves by asking you what it would take for 2.Dh5 to make a better contribution to the movements in the Netherlands. The input we received resulted in several key points that we aim to integrate in this year’s edition, namely: developing more representation and connections with people of colour and their struggles; better structuring of the programme; more in-depth discussions; and an extra focus on accessibility.

Please get in touch if you have a concrete idea for a workshop, or if you have any questions regarding accessibility. We will then see together how to best accommodate you. If there is enough demand, we will provide a children’s programme. However, this will only be possible with enough requests, so sign up here: kinderprogramma@2dh5.nl. Also, there will sleeping spaces in Amsterdam at walking distance from the Venue OT30. Sign up here slaapplek@2dh5.nl.

https://www.2dh5.nl/en/

Categorie: