Achtergrond en update over de situatie en zaak van Jock Palfreeman

Jock Palfreeman begon in 2006 op 21 jarige leeftijd vanuit Australië aan zijn reis door Europa. Nadat hij een aantal landen had bezocht, verbleef hij voor een tijd in een klein dorpje op twee uur rijafstand van de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hij leefde en werkte hier met vrienden. Nadat hij een doorreis heeft gemaakt naar Groot-Brittannië, bezocht hij wederom zijn vrienden in Bulgarije in december 2007.

In december 2007, tijdens een avondje uit met vrienden, was hij getuige van een aanval door een groep van zestien voetbalhooligans met duidelijke neonazistische trekken, op twee Roma (zigeuner) jongens. Jock Palfreeman kwam op voor de jongens en greep in. Tijdens het gevecht dat was ontstaan, probeerde hij de groep op afstand te houden met een mes, alsnog vielen ze hem aan. Met geen mogelijkheid om te kunnen ontsnappen, heeft hij zich uit zelfverdediging verweerd. INn het gevecht zijn twee van zijn belagers verwond, waarvan uiteindelijk een stierf – Andrei Monov, een jongen uit een bekende Bulgaarse familie met politieke connecties.

Na twee lange jaren van verdachte rechtszaken met een duidelijke politieke kleuring, werd Jock Palfreeman schuldig bevonden. Hij is voor moord en poging tot moord veroordeeld voor een 20 jaar lange gevangenisstraf en een boete van 375.000 Australische Dollars.

De zaak was echter enkel gebaseerd op de verklaringen van de neonazi’s. Zij, wie claimen dat Palfreeman hen zomaar aanviel en het achtervolgde met de intentie om iemand te vermoorden. Dit terwijl belangrijke en mogelijke getuigen nooit zijn gehoord en dat de beelden van de zogenoemde beveiligingscamera’s die het voorval hadden gefilmd, mysterieus waren verdwenen.

Na meerdere verzoeken van de verdediging, werd slechts een van de vijf getuigen opnieuw gehoord om uit te leggen waarom ze eerst stelde dat de vechtpartij met de Romajongens had plaatsgevonden en ze dit later ontkende.

Ondanks het feit dat de rechtbank erkent dat de vechtpartij tussen de groep neonazi’s en de Romajongens had plaatsgevonden, behield de rechtbank haar eerdere lezing.

Vanwege Palfreemans activistisch werk als voorzitter van de Bulgaarse Gevangenen Organisatie – een organisatie die gevangenen helpt met juridisch advies – heeft het hoofd van de Centrale Gevangenis van Sofia, opdracht gegeven om strafmaatregelen tegen hem te nemen. Dat betekent dat Palfreeman zijn voor hem belangrijke studie in de gevangenis niet mag afmaken.

In zijn geval kan hij niet studeren aan een buitenlandse universiteit, maar enkel aan een Bulgaarse. Maar als hij aan een Bulgaarse universiteit wil studeren, kan dat niet vanuit de gevangenis. Zo mag en kan hij zijn studie niet afronden.

Dit is de reden waarom Jock Palfreeman in hongerstaking is gegaan op 13 januari 2013. Een dokter werd hem later echter ontzegd, wat wederom een repressieve maatregel van de leiding van de gevangenis was. Na 30 dagen van enkel vloeibare dranken en een gewichtsverlies van 20kg, kreeg hij een antwoord. De rechtbank staat hem toe om aanklacht aan te tekenen tegen het besluit van de rechtbank. Palfreeman eindigde hierop zijn hongerstaking en zette zijn strijd voort.

Meer dan een jaar geleden heeft zijn familie een aanvraag ingediend om Jock Palfreeman over te laten plaatsen naar een Australische gevangenis. Dit zou alleen kunnen als Palfreemans vrienden en familie 375.000 Australische dollars zouden betalen in compensatie voor de slachtoffers.

Terwijl de familie akkoord ging om de boetes te betalen eind mei 2013, bezocht de Australische afgezant de Bulgaarse Openbare Aanklager en de directeur van de gevangenis in Sofia. Hij diende een formeel verzoek in tot de overplaatsing van Palfreeman naar Australië, om daar de rest van zijn straf uit te zitten.

Zonder dat de Australische overheid werd geïnformeerd, heeft de Bulgaarse Openbare Aanklager echter in de media bericht dat hij de overplaatsing niet zou goedkeuren. Dit om twee redenen: ten eerste zou Palfreeman niet lang genoeg in een Bulgaarse gevangenis hebben doorgebracht en ten tweede zou hij zich slecht hebben gedragen.

Inmiddels is de vader van de overleden aanvaller Andrei Monov, een invloedrijke politicus en heeft hij verklaard dat hij alles zal doen om te voorkomen dat Jock Palfreeman naar Australië wordt overgeplaatst als hij het parlement ingestemd wordt. Meneer Monov is recentelijk tot lid voor de regerende partij gekozen van het parlement.

Het is duidelijk dat Jock Palfreeman hiermee een politieke speelbal is geworden, in een machtsspel met belangenverstrengeling dat van bovenaf gespeeld wordt. Een spel waarbij feitelijke gebeurtenissen er steeds minder om doen.

 

Je kunt Jock Palfreeman schrijven op:

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison,
21 General Stoletov Boulevard,
Sofia 1309,
BULGARIA

Tips over het schrijven naar gevangenen zijn te vinden op de website van het Anarchist Black Cross.

Categorie: