Aanval op Egyptische anarchisten en revolutionair socialisten

30 december 2011 – bron: http://www.kosmoprolet.org/ vertaling Tommy Ryan, Anarchistische Groep Nijmegen

De Egyptische linksradicale beweging gaat gebukt onder herhaaldelijke aanvallen door de opkomende alliantie tussen de militaire regeerders van het land en Islamisten die de mach willen grijpen. Dit is een vertaling van een tekst van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging (Egyptian Libertarian Socialist Movement, ELSM) die met deze situatie geconfronteerd worden.

Het werd tijd! Al weken zijn er op verschillende internet sites en Facebookpaginas van het Moslim Broederschap, officieel of behorend tot leden er van, aanvallen gedaan tegen anarchisten en revolutionair socialisten in Egypte waarin ze hen beschuldigen als aanstichters van geweld en propagandisten van de vernietiging van de staat. Vandaag heeft een lid van het Moslim Broederschap een gerechtelijke aanklacht ingediend tegen drie socialisten. Een hiervan is kameraad Yaser Abdel Kawy, een bekende anarchist en een lid van de Egyptische Libertair Socialistische Beweging (ELSM). De openbare aanklager heeft de rechtzaak doorgestuurd naar de Staats Veiligheidsdienst GA, een speciaal onderdeel van het gerechtelijke systeem dat functioneert ten tijden van afgekondigde 'noodtoestand'.

Het was zeker te verwachten. Omdat, hoewel klein in aantallen, anarchisten in Egypte een redelijk prominente rol hebben gespeeld binnen de verschillende revolutionaire krachten die onderdeel waren in de revolutie van 25 januari (Jan25) in Egypte. Anarchisten zijn buitengewoon uitgesproken op sociale media sites, maar belangrijker nog, hebben ze altijd in de frontlinies gestaan o de straten wanneer revolutionairen zich verweerden tegen de gewelddadige repressie van de staat.

De ongemakkelijke maar sterke alliantie tussen het Moslim Broederschap en de regerende militaire junta was altijd duidelijk, al sinds het eerste begin. Het Broederschap was de enige politieke kracht die een van hun leden in de wetgevende commissie die verantwoordelijk was voor het voorbereiden van aanpassingen in de grondwet uit 1971, waarmee is ingestemd op het referendum van 19 maart. Het Broederschap weigerde deel uit te maken van bijna elke demonstratie tegen de Hoge Militaire Raad (vert: Supreme Council of Armed Forces, SCAF) en ging zelfs zo ver dat ze vaak over gingen tot het verdonkeremanen van deze demonstraties en zij die er voor opriepen.

Het Moslim Broederschap heeft ook een vijandige positie ingenomen tegen arbeiders in hun strijd tegen hun bazen, gesteund door de militaire junta. Het heeft altijd arbeidersdemonstraties, sit-ins en bezettingen veroordeeld en de strijd van de arbeiders voor hun rechten uitgemaakt als contra-revolutionair en geïnitieerd door Mubarak's regime.

Afstevenend op een verpletterende overwinning in de huidige parlementsverkiezingen samen met de radicalere Salafi Islamisten, lijkt het Broederschap zicht tot doel te stellen zich te ontdoen van een mogelijke toekomstige oppositie, met name socialisten. Het is duidelijk waarom, als men een blik werpt op het beleid van hun tegenhangers in Tunesië hebben ingesteld toen ze comfortabel in hun nieuwe zetels in het parlement zaten. Het is nog duidelijker zichtbaar als je kijkt naar de prominente leiders (het grootste deel zakenmensen) statements in de media. Waarin ze het neoliberale financiële en economische beleid van Mubarak's regime als goed en efficiënt omschrijven als deze niet zou zijn verbonden met corruptie en vriendjespolitiek/kapitalisme.

We zijn er zeker van dat de nieuwe aanvallen door de SCAF en hun Islamistische bondgenoten nog maar slechts het begin zijn. Een nieuwe fase van de Egyptische Revolutie begint op het moment al vorm te krijgen. Dit keer lijken de werkelijke conflicten zichtbaar te worden voor iedereen, waar deze eerste slechte voor enkele zichtbaar waren. De Egyptische Revolutie zal haar werkelijke gezicht laten zien als een klassenoorlog van ons, het proletariaat, tegen hen, de bazen, militaire junta en de conservatieve fascistische Islamisten.

 

de Egyptische Libertair Socialistische Beweging (ELSM)
 

Categorie: